Kontakt

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene, og hvert råd har en egen sekretær. Hvis du har spørsmål angående møtedokumenter eller lignende, kan du henvende deg til rådssekretæren.

Sekretariatsleder: Karl Gunnar Kristiansen – Karl.Gunnar.Kristiansen@udir.no

 

Faglig råd for

Rådssekretær

E-post

Telefon

Bygg- og anleggsteknikk Åge Risdal Age.Risdal@udir.no 23 30 27 78
Design og håndverk Monika Thollefsen  monika.thollefsen@udir.no 23 30 27 04
Elektrofag Knut Maaud knut.maarud@udir.no 23 30 13 19
Helse- og oppvekstfag Aina Helen Bredesen aina.helen.bredesen@udir.no 23 30 27 20
Medier og kommunikasjon Marianne Seim Morken marianne.seim.morken@udir.no 23 30 12 67
Naturbruk Ragnhild S. Bølviken ragnhild.skarholt.bolviken@udir.no 23 30 27 10
Restaurant- og matfag Benedicte H. Bergseng      benedicte.helgesen.bergseng@udir.no 23 30 27 68
Service og samferdsel Mari Bakke Ingebrigtsen mari.bakke.ingebrigtsen@udir.no 23 30 12 53
Teknikk og industriell produksjon Maiken Patricia Ek maiken.patricia.ek@udir.no 23 30 27 93
Advertisements