Fellesdel FR

2017

♦ innkalling og sakspapirer til møte 15. og 16.02 ♦ referat fra møte 15. og 16.02
♦ innkalling og sakspapirer til møte 05. og 06.04 ♦ referat fra møte 05. og 06.04
♦ innkalling til møte 14. og 15.06

 

Presentasjoner

♦ Praksisbrevordningen 05. og 06.04

♦ Yrkesfaglærerløftet 05. og 06.04

♦ Søkere til videregående opplæring 2017-2018 (Statistikk) 05. og 06.04

♦ Elektroniske reiseregninger 05. og 06.04

 

Advertisements