Informasjon til medlemmer og varaer

fagr På dette nettstedet finner du innkallinger til møter i de faglige rådene og SRY, og referater fra disse møtene. Nettstedet driftes av sekretariatet for de faglige rådene.

Vi publiserer møtereferatene når rådsmedlemmene har godkjent dem. Innkallinger legger vi ut senest en uke før møtedato.

Dersom du leter etter generell informasjon om rådene og partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen, kan du klikke her.

Retningslinjene for trepartssamarbeidet 2017 finner du her.

Møteplan for SRY og faglige råd finner du her.

Presentasjonene fra nyoppnevningsseminaret 18.september 2017.

Advertisements