Medlemsoversikt

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Trude Tinnlund / Leder LO Gry Benedikte Sterner LO
May-Britt Sundal LO Are Solli LO
Per Skau
LO Kristian Ilner LO
Rune Foshaug / Nestleder NHO Ingeborg Marie Østby Laukvik NHO
Aina Helen Bredesen NHO Kjersti Grindal BNL
Anne-Cathrine Hjertaas KS Jorunn Leegaard KS
Erik Brekken KS Siri Halsan KS
Turid Semb KMD Oddbjørn Tønder KMD
Bente Søgaard YS Einar Hanish YS
Kari Hoff Okstad Spekter Trond Bergene Spekter
Terje Skyvulstad Utdanningsforbundet Astrid Moen Sund Utdanningsforbundet
Henriette Pedersen Hauge Elevorganisasjonen
Tone Horne Sollien KD Borghild Lindheim-Godahl KD
Anne Tingelstad Wøien Virke Virke
Marianne Røgeberg NFD Elin Marlen Hollfjord NFD
Siv Andersen DIKU Carl Endre Espeland DIKU