Saker og oppgaver til behandling

Oppdrag til faglige råd – AU

Rådene behandler forslag til endringer i privatistordningen.

Utdanningsdirektoratet ber om en vurdering av behov for  yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk, engelsk og samfunnskunnskap.
Frist for innspill 15.11.2017.

Utdanningsdirektoratet inviterer medlemmer og varamedlemmer i faglige råd til skoleringsseminar 22. november 2017.
Frist for påmelding til ine.edvardsen@udir.no innen 15.11.2017.