Sekretariatet

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene, og hvert råd har en egen fagansvarlig. Hvis du har spørsmål angående møtedokumenter eller lignende, kan du henvende deg til de fagansvarlige.

Retningslinjer for SRY og de faglige rådene finner du her.

Sekretariatsleder: Karl Gunnar Kristiansen – karl.Gunnar.Kristiansen@udir.no

Faglig råd for Fagansvarlig E-post Telefon
Bygg- og anleggsteknikk Mari Bakke Ingebrigtsen mari.bakke.ingebrigtsen@udir.no 23 30 12 53
Design og håndverk Monika Thollefsen monika.thollefsen@udir.no 23 30 13 82
Elektrofag Knut Maarud knut.maarud@udir.no 23 30 13 19
Helse- og oppvekstfag Aina Helen Bredesen aina.helen.bredesen@udir.no 23 30 27 20
Naturbruk Jo Ulrik Lien jo.ulrik.lien@udir.no 23 30 27 23
Restaurant og matfag Eirik Bertelsen eirik.bertelsen@udir.no 23 30 14 06
Service og samferdsel Stine Viddal Øi stine.viddal.oi@udir.no  23 30 13 56
Teknikk og industriell produksjon Maiken Patricia Ek maiken.patricia.ek@udir.no 23 30 27 93