Sekretariatet

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for de faglige rådene, og hvert råd har en egen fagansvarlig. Hvis du har spørsmål angående møtedokumenter eller lignende, kan du henvende deg til de fagansvarlige.

Retningslinjer for SRY og de faglige rådene finner du her.

Sekretariatsleder: Karl Gunnar Kristiansen – karl.Gunnar.Kristiansen@udir.no

Faglig råd for

Fagansvarlig

E-post

Telefon

Bygg- og anleggsteknikk Knut Maarud (Mari Bakke i permsjon) Knut.Maarud@udir.no 911 56 698
Design og tradisjonshåndverk Monika Thollefsen Monika.Thollefsen@udir.no 932 20 421
Elektrofag Knut Maarud Knut.Maarud@udir.no 962 32468
Frisør, blomster- og interiørdesign Marianne Seim Morken Marianne.Seim.Morken@udir.no 977 66 090
Helse- og oppvekstfag Fride Burton Fride.Burton@udir.no 920 55 356
IKT- og medieproduksjon Eirik Bertelsen Eirik.Bertelsen@udir.no 416 84 543
Naturbruk Jo Ulrik Lien Jo.Ulrik.Lien@udir.no 908 66 613
Restaurant- og matfag Tonje Haugberg Tonje.Haugberg@udir.no 971 77 820
Salg, service og reiseliv Stine Viddal Øi Stine.Viddal.Oi@udir.no 454 49 940
Teknikk og industriell produksjon Karl Skaar (Maiken Ek i permsjon) Karl.Skaar@udir.no 969 41 614