Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Tone Kjersti Belsby

Leder

Norsk Industri Kjetil Tvedt Norsk Industri
Hans Petter Bøe Rebo Norsk Industri Tove Lange NHO Mat og Drikke
Vidar Strande Norsk Bilbransjeforbund Egil Steinsland Norsk Bilbransjeforbund
Anne Beth Gilje Løland Norsk Olje og Gass Målfrid Rønnevik Norsk Olje og Gass
Per Christian Stubban NHO Sjøfart Torleif Fjeld KS
Liv Christiansen

Nestleder

Fellesforbundet Kine Asper Fellesforbundet
Cathrine Ulvøy Fellesforbundet Kai Johansen Fellesforbundet
Are Solli El og IT forbundet Gunnar Amland Norsk Sjømannsforbund
 Bendik Flomstad  Fagforbundet Roy Rindal Fagforbundet
Harald Hageland Industri Energi Nina Helland Industri Energi
Ingri Auglænd Utdanningsforbundet Liv Sommerfelt Utdanningsforbundet
Håvard Nøsen Utdanningsforbundet Sigmund Ørland Utdanningsforbundet
Ellen Møller Skolens Landsforbund Eilif Johansen Skolens Landsforbund
Leif Olsen KS Liv Marit Meyer Pettersen KS
Sissel Brusegård KS Tor Einar Holvik Skinlo KS
Erik Holden Elevorganisasjonen