Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i faglig råd for Salg, service og reiseliv

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Runar Karlsen NHO Service og Handel Leif Bache-Mathiesen NHO Service og Handel
Gry Strand Spekter Dan Tore Falnes Spekter
Anne Røvik Hegdahl Virke Geir Ausland Virke
Frode Vikhals Fagermo KS (Arbeidsgiver)* Tor-Åge Brekkvassmo KMD*
Terje Tidemann NHO Reiseliv Camilla Riise NHO Luftfart
Martin Raaen Eidissen Fagforbundet Britt Austad Fagforbundet
Maren Alexandra Gulliksrud Handel og Kontor Ole Christian Foss Handel og Kontor
Merethe Sutton Fellesforbundet Sofia Rana Kabinansattes forbund
Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund Frank Schistad Fellesforbundet*
Raymond Engelstad Jamaris YS- Parat Lars Magnus Rime YS- Parat
Per Inge Bergan Utdanningsforbundet Inger Albrigtsen Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet Stig Asle Nistad Utdanningsforbundet
Elisabeth Fauske Skolenes Landsforbund Kristin Sandvik Skolenes Landsforbund
Jan Tvedt KS (skoleeier) Hanne Rud KS
Tove Karlsrud KS (skoleeier) Heidi Tveide KS
Fredrick Doak Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen

 

* KS (arbeidsgiver) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bytter medlem og vara halvveis i oppnevningsperioden.