Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for service og samferdsel

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Leif Asum Spekter Jan-Terje Mentzoni NLF
Runar Karlsen NHO Service Bjørn Næss NHO Handel
Janicke Stolpe NHO Transport Claus Haals NHO Logistikk og transport
Frode Vikhals Fagermo KS Karine Johansen KS
Anne Røvik Hegdahl

Nestleder

Virke Jon Anders Hesby Virke
Håvard Galtestad YS Hege Felberg YS
Maren Aleksandra Gulliksrud Handel og Kontor Ole Christian Foss Handel og Kontor
Christian Danielsen

Leder

Fagforbundet Gry Bjørnstad Fagforbundet
Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund Sissel Karlsen Norsk Transportarbeiderforbund
Marit Nilsen Norsk Arbeidsmandsforbund Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund
Erik Lysenstøen Utdanningsforbundet Inger Albrigtsen Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet Stig Asle Nistad Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud Skolens Landsforbund Anita Ower Aasum Skolens Landsforbund
Jan Tvedt KS Anita Berntsen KS
Tove Karlsrud KS Heidi Tveide KS
Marte Osvold Elevorganisasjonen