Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for restaurant- og matfag

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke Øyvind Haram Sjømat Norge
Gunnar Bakke Nestleder NHO Mat og Drikke Petter G. Kildebo NHO Mat og Drikke
Ole Michael Bjørndal NHO Reiseliv Einar Øverås NHO Reiseliv
Astri Sjåvik KS Daniel Karlsrud KS
Eva Erichsen YS Kirsti Strømhaug YS
Jens-Petter Hagen Fellesforbundet Frank Schistad Fellesforbundet
Merete Helland NNN Irene Heimtun Fagforbundet
Bjørn Johansen Leder NNN Jon André Pettersen Norsk Sjømannsforbund
Helga Hjeltnes Utdanningsforbundet Dina Gaupseth Utdanningsforbundet
Trond Urkegjerde Utdanningsforbundet Marit Danielsen Utdanningsforbundet
Eva Danielsen Skolenes Landsforbund Roard Arnt Fredlund Skolenes Landsforbund
Torbjørn Mjelstad KS Inger Jorunn Åsbø KS
Lisbeth Sandtrøen KS Geir Remme KS
Emil Røys Reite Elevorganisasjonen

 

Fagansvarlig: Eirik Bertelsen
Eirik.bertelsen@udir.no