Medlemsoversikt

 

Medlemmer og vara i Faglig råd for naturbruk

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Inger Johanne Sveen Spekter Anja Fyksen Lillehaug Spekter
Bjørn Lauritzen MEF Solfrid Marthinussen Skogbrukets Landsforbund
Øyvind Haram Sjømat Norge (NHO) Marit Bærøe Sjømat Norge (NHO)
Espen Lynghaug
/Nestleder
NHO Mat og Drikke Petter Nilsen NHO Mat og Drikke
Arvid Eikeland
/Leder
Fellesforbundet Terje Johansen Fellesforbundet
Astrid Mikalsen Norsk Sjømannsforbund Erlend Hanssen Norsk Sjømannsforbund
Audun Stautland Norges Fiskarlag Harald Linchausen Norges Fiskarlag
Trine Merethe Paulsen Utdanningsforbundet Terje Bolstad Utdanningsforbundet
Henning Bratthammer Utdanningsforbundet Jon Olav Martinsen Utdanningsforbundet
Knut-Eirik Svendsen Skolenes Landsforbund Bjarte Haugland Skolenes Landsforbund
Inger Anita Smuk NRL

Berit Anne O. Kemi

 NRL
Bodil Onsaker Berg KS Sigrun Bergseth KS
Ove Austmo KS Vibeke Dyrvik KS
Emelie Kjærnli Kristiansen Elevorganisasjonen