Medlemsoversikt

Medlemmer og vara i Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Olav Østebø Spekter Nina Lystad Spekter
Olaug Vibe Virke Morten Hauken Virke
Eli Sogn Iversen /Nestleder KS Frode Rønsberg KS
Rune Midtlyng KS Mari Fagerheim NHO
Einar Hanisch YS Bjørn Harald Iversen YS
Bodil Røkke YS Helge Sporsheim LO Stat
Tonje Thorbjørnsen
/Leder
Fagforbundet (LO)  Kurt Rønning LO Stat
Ingri Bjørnevik Fagforbundet (LO) May-Britt Sundal Fagforbundet (LO)
Anne Yun Rygh Utdanningsforbundet Halvard Wold Utdanningsforbundet
Andrew Cornell Utdanningsforbundet Kristin Vik Utdanningsforbundet
Anne Lise Solbakk Skolenes Landsforbund Solveig Lillian Hamre Skolenes Landsforbund
Catrine Utne Pettersen KS Ståle Østrem KS
Kasper Tøstiengen KS Ingrid Bråstad Nilsen KS
Markus Mistereggen Elevorganisasjonen