Medlemsoversikt

 

Medlemmer og vara i Faglig råd for design og håndverk

Medlem Organisasjon Varamedlem Organisasjon
Solveig Torgersen Grinder /Nest leder NHO Handel Charlotte Engstad NHO Handel
Lise Fjeld Spekter Tom Andreassen Spekter
Ragnvald Nore Virke Anne Mari Kleppe Virke
Cato Karpow NHO Håndverk Jan Kristian Pettersen NHO Handel
Øistein Preus Virke
Janne Ottersen Fraas Fagforbundet (LO) Anne Mari Samskott Fagforbundet (LO)
Niels Edvard Killi Fellesforbundet (LO) Kjetil Larsen Fellesforbundet (LO)
Ranveig Egenes Fellesforbundet (LO) Kristin Mulleng Sezer Fellesforbundet (LO)
Karine Sandnes YS Mona Bjørnstad YS
Kristin Eilertsen YS Tanja Stensland Håskjold YS
Marianne Monsrud /Leder Utdanningsforbundet Terje Lerberg Utdanningsforbundet
Birgit Båfjord Utdanningsforbundet Åshild Fidje Utdanningsforbundet
Brith Antonsen Skolens Landsforbund Lina Krogstad Skolens Landsforbund
Stein Kristiansen KS Gry Sørli KS
Kjersti Normann KS Trond Pettersen KS
Mattias Harr Samiid Duodjii  Svenn-Egil Knutsen Duollja  Samiid Duodjii
Agathe Waage Elevorganisasjonen