Browsing Category

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv er et nyoppnevnt råd for utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og reiseliv. Det nye utdanningsprogrammet vil innføres fra skoleåret 2020/21. Vi er 16 medlemmer som jobber for å sikre at våre lærefag er av høy kvalitet og er relevante for eleven, lærlingen og arbeidslivet.

­

Utdanningsprogrammet vil lede frem til fire ulike fagbrev:

 

  • Salgsfaget,
  • Førstelinje-tjenester (arbeidstittel)
  • Sikkerhetsfaget
  • Reiselivsfaget

 

Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Leder i Faglig råd for salg, service og reiseliv
Anne Røvik Hegdahl

Bilde av Anne Røvik Hegdahl, nestleder FRSS

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

NHO Service og Handel

KS

YS-Parat

Virke

Handel og kontor

Fellesforbundet

Fagforbundet

Norsk Arbeidsmandsforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

NHO Reiseliv

* KS (arbeidsgiver) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) bytter medlem og vara halvveis i oppnevningsperioden.»