Browsing Category

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk

 

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk består av 17 medlemmer i oppnevningsperioden 2017-2021.

Utdanningsprogrammet design og håndverk omfatter 54 lærefag, der 40 av disse er definert som små og verneverdige, og 13 er særløpsfag. Med unntak av frisørfaget, er de fleste fagene i utdanningsprogrammet relativt små. Likevel viser forskningen at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringsvei til de tradisjonelle håndverksyrkene, og at de som tar fag- svennebrev går over i arbeid der utdanningen er relevant. De to lærefagene fra medier og kommunikasjon, mediegrafiker og fotograf, ble i 2016 innplassert og videreført i dette utdanningsprogrammet.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

Søkningen til design og håndverk har gått kraftig ned. Flere av fagene i utdanningsprogrammet har rekrutteringsutfordringer, og får ikke dekket etterspørsel etter lærlinger. Flere av fagene er lite synlig i utdanningen. Bredden i utdanningsprogrammet gir en uklar profil av innholdet.

Rådet jobber med å gi utdanningsprogrammet en bedre og tydeligere utdanningsstruktur som gir opplæring fra første dag og øke interessen til ungdommen.

I tillegg følger rådet opp den pågående prosessen med forslag til endringer i tilbudsstrukturen og fagfornyelsen.

 

Leder i Faglig råd for design- og håndverk
Marianne Monsrud

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NHO Handel

Spekter

Virke

Fagforbundet

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS