Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

FRBA skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRBA består av til sammen 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRBA ble konstituert i september 2017.

Leder i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Jørgen Leegaard

Organisasjoner:

Byggenæringens landsforening

Maskinentreprenørenesforbund

NHO Service og Handel

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Fellesforbundet

Arbeidsmandsforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Elevorganisasjonen

Fagforbundet

 

 

Previous Post Next Post