Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv er et nyoppnevnt råd for utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og reiseliv. Det nye utdanningsprogrammet vil innføres fra skoleåret 2020/21. Vi er 16 medlemmer som jobber for å sikre at våre lærefag er av høy kvalitet og er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet.

­

Utdanningsprogrammet vil lede frem til fire ulike fagbrev:

 

  • Salgsfaget,
  • Førstelinje-tjenester (arbeidstittel)
  • Sikkerhetsfaget
  • Reiselivsfaget

 

Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Leder i Faglig råd for service og samferdsel
Christian Danielsen

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

NHO Service og Handel

NHO Transport

KS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Virke

Handel og kontor

Fagforbundet

Transportarbeider

Arbeidsmandsforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

NHO Handel

NHO Logistikk og Transport

Norges Lastebileier-Forbund

 

Previous Post Next Post