Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk

Vi skal identifisere behovet for kvalifiserte fagarbeidere i næringene som rekrutterer fra utdanningsprogram for naturbruk, og foreslå løsninger som kan bidra til å heve kvaliteten på opplæringen- og inntaket av lærlinger i utdanningsprogrammet.

Faglig råd for naturbruk (FRNA) består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeier, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRNA ble konstituert i september 2017. Rådet har besluttet å prioritere arbeid med følgende saker:

  • Rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk
  • Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner – blant annet har FRNA nedsatt en referansegruppe som følger forsket tett
  • Læreplanendringer i fiske og fangst
  • Vurdere behov for endringer i akvakulturfaget
  • Kompetansebehov og problemstillinger som går på tvers av utdanningsprogram

Leder i Faglig råd for naturbruk
Arvid Eikeland

Foto: Moment Studio

Organisasjoner:
Spekter

Maskinentrepenørenes forbund

SjømatNorge

NHO Mat og Drikke

Fellesforbundet

Sjømannsforbund

Norges fiskarlage

Fagforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Rørentreprenørene Norge

KS

Elevorganisasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Post Next Post