Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk

 

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk består av 17 medlemmer i oppnevningsperioden 2017-2021.

Utdanningsprogrammet design og håndverk omfatter 54 lærefag, der 40 av disse er definert som små og verneverdige, og 13 er særløpsfag. Med unntak av frisørfaget, er de fleste fagene i utdanningsprogrammet relativt små. Likevel viser forskningen at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringsvei til de tradisjonelle håndverksyrkene, og at de som tar fag- svennebrev går over i arbeid der utdanningen er relevant. De to lærefagene fra medier og kommunikasjon, mediegrafiker og fotograf, ble i 2016 innplassert og videreført i dette utdanningsprogrammet.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

Søkningen til design og håndverk har gått kraftig ned. Flere av fagene i utdanningsprogrammet har rekrutteringsutfordringer, og får ikke dekket etterspørsel etter lærlinger. Flere av fagene er lite synlig i utdanningen. Bredden i utdanningsprogrammet gir en uklar profil av innholdet.

Rådet jobber med å gi utdanningsprogrammet en bedre og tydeligere utdanningsstruktur som gir opplæring fra første dag og øke interessen til ungdommen.

I tillegg følger rådet opp den pågående prosessen med forslag til endringer i tilbudsstrukturen og fagfornyelsen.

 

Leder i Faglig råd for design- og håndverk
Marianne Monsrud

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NHO Handel

Spekter

Virke

Fagforbundet

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Previous Post Next Post